Con của bố

Mẹ đang gấp quần áo khô để cất. Mẹ gọi :

– Ai là con trai bố nào, ra đây cất quầo áo của bố giúp mẹ?

Anh lớn hô to:

– Con!

Rồi bê quần áo và tất của bố cất vào ngăn tủ.

Thấy vẫn còn, mẹ gạ:

– Thế Bin (cu em) đâu? Không giúp mẹ à?

Bin núp trong phòng, nói vọng ra:

– Con là con mẹ mà!