Mèo con đi học

Mèo ta buồn bực,

Mai phải đến trường,

Liền kiếm cớ luôn:

Cái đuôi tôi ốm.

Cừu mới be toáng:

“Tôi sẽ chữa lành,

Nhưng muốn cho nhanh:

Cắt đuôi, khỏi hết!”

– “Cắt đuôi? Ấy chết…! Tôi đi học thôi!…”