Ai sợ vợ nhất ????

Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi:

    – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay:

    – Chắc là tui đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

    – Sư cụ làm gì có vợ mà sợ?

    – Ấy đấy! Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
Luật lệ hà khắc

Một khách bộ hành đang lảo đảo bước đi trên sa mạc, ông ta khát nước khủng khiếp, lúc ấy ông ta chợt trông thấy lờ mờ đằng xa một người bán hàng rong già, trên cái bàn trước mặt ông ta đầy những cà vạt để bán.

Nói láo như bò

Nói láo như bò

Trung thần nghĩa sĩ cả

Nhà vua vi hành, gặp một ông lão đang cày ngoài đồng. Nhà vua dừng lại hỏi thăm về ruộng nương, lúa má, rồi lân la hỏi đến chính sự, tư cách quan trong địa hạt thế nào.

Diệu kế

Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xốc tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu ban tham mưu lại vấn kế.

Còn chờ

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn : Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?

Truyện cười nước ngoài #5

13. Điều bất ngờ

Truyện cười tổng hợp #38

Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi: – Ân lười quá, mang được mỗi một viên gạch.

Lý do chính đáng

Bữa nào cũng bị mẹ bắt ăn đầy 2 bát cơm, hôm nay Miu quyết định phản đối. Mà phản đối thì phải có lý do “chính đáng”, tay đẩy bát cơm ra...

Chả giấu gì bác

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả...