Trong giấc mơ buổi sáng

Trong giấc mơ buổi sáng
Em gặp ông mặt trời
Mang túi đầy hoa nắng
Rải hoa vàng khắp nơi.

Trong giấc mơ buổi sáng
Em qua thảo nguyên xanh
Có rất nhiều hoa lạ
Mang tên bạn lớp mình.

Trong giấc mơ buổi sáng
Em thấy một dòng sông
Chảy tràn dòng sữa trắng
Đi qua ban mai hồng.

Trong giấc mơ buổi sáng
Em nghe rõ bên tai
Lời của chú gà trống:
– Dậy mau đi! Học bài!…

 

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng