O tròn như... trứng vịt

LỚP VỊT ngồi yên lặng

Mé cầu ao sau nhà

Cô Ngan say sưa giảng:

- O tròn như trứng gà!

 

Vịt nghe như nghe... sấm!

Vừa học trước, quên sau

Giảng hoài mà chẳng thấm

Như nước đổ lên đầu.

 

Cô giáo Ngan nhanh trí

Vội sửa lại giáo trình

Và cả lớp đồng tình:

- O tròn như... trứng vịt!

 

Tác giả: Nguyễn Duy Quế