Lời chào

Đi về con chào mẹ
Ra vườn cháu chào bà
Ông làm việc trên gác
Cháu lên: Chào ông ạ!

Lời chào thân thương quá
Làm mát ruột cả nhà
Đẹp hơn mọi bông hoa
Cháu kính yêu trao tặng.

Chỉ những người đi vắng
Cháu không được tặng “chào”.

 

Tác giả: Phạm Cúc