Gửi các vì sao

Các vì sao nhấp nhánh
Trên ánh sáng bầu trời
Những ảnh hình lấp lánh
Soi vô hạn, vô hồi…

Ôi triệu triệu vì sao
Bừng bừng muôn ánh mắt
Sẽ không bao giờ tắt
Niềm hi vọng dâng trào.

Ơi các vì sao xa
Xin hãy nói cùng ta
Người lấy đâu ánh sáng
Toả khắp trời bao la ?

Ta đứng trên mặt đất
Muốn tự mình sáng lên
Bằng tâm hồn chân thật
Bằng sức sống thanh niên.

Ôi tim ta, tim ta
Là muôn dặm khúc ca
Là ngọn nguồn ánh sáng
Toả lên tít trời xa.

 

Tác giả: Karl Marx