Ngoan quá !

Thỏ rất thích tự rót nước từ cái bình lọc nước mẹ mới mua. Nhưng khi nào muốn rót thì phải hỏi ý kiến mẹ, mẹ đồng ý mới được làm. Một hôm thấy bố ra đấy rót nước để uống, Thỏ đứng ngay bên cạnh, tay chống nạnh và vẻ mặt rất quan trọng hỏi bố:

- Bố đã xin phép mẹ chưa? Mẹ đã đồng ý chưa mà bố rót nước?
Bố (buồn cười quá):

- Bố xin phép mẹ rồi!
Con:

- Ngoan quá!