Người đi khắp thế gian

Xưa có một anh chàng nghề gì cũng giỏi. Khi ra trận thì chiến đấu anh dũng, hết thời chinh chiến, anh bị thải về, được phát có ba đồng tiền làm lộ pí. Anh nghĩ bụng: “ Ta không chịu để yên thế này đâu! Ta mà gặp được người tri kỷ thì nhà vua sẽ phải cho ta tất cả của cải trong nước”.

Anh đi về phía rừng, lòng đầy căm phẫn. Bỗng anh thấy một người lấy tay nhổ sáu cây to như nhổ sáu ngọn cỏ vậy.

Anh bèn hỏi:

- Cậu có muốn làm đồ đệ ta không?

Người kia đáp:

- Có, nhưng tôi phải mang bó củi nhỏ này về cho mẹ tôi đã.

Thế rồi người kiếm củi lấy một cây buộc năm cây kia thành bó, xốc lên vai mang về. Lát sau, người đó trở lại đi theo anh lính.

Anh lính bảo:

- Hai ta góp sức lại thì làm gì cũng thành công.

Đi được một lát, hai thầy trò trông thấy một người đi săn đang quỳ, cầm súng ngắm bắn.

Anh lính hỏi:

- Bác đi săn ơi, bác ngắm gì thế?

Người đi săn đáp:

- Cách đây hai dặm tôi trông thấy một con ruồi đậu trên cành sồi, tôi muốn bắn cho nó thủng mắt bên trái.

Anh lính nói:

- Ồ, thế thì bác đi với tôi. Ba chúng ta hợp sức lại thì làm gì cũng thành công.

Bác đi săn đồng ý đi theo. Ba người đến trước bảy cái nhà xay bột chạy bằng sức gió. Cánh quay tít mà quanh đó không hề cảm thấy có tí gió nào, cũng không hề thấy chiếc lá nào rung rinh.

Anh lính nói:

- Không có tí gió nào mà cái cối xay quay được là nghĩa làm sao?

Ba người lại đi, được hai dặm thì thấy một người ngồi trên cây bịt một lỗ mũi, thở bằng lỗ kia.

Anh lính hỏi:

- Này, cậu cả làm gì trên đó?

Người kia đáp:

- Cách đây hai dặm có bảy nhà xay gió. Nhìn đây này, tôi thở cho nó quay đấy.

- Chà, Cậu đi với tôi đi. Cả bốn chúng ta góp sức lại thì việc gì làm cũng thành công.

Người thổi gió trèo xuống đi theo ba người kia. Được một lúc, bốn người gặp một anh đứng bằng một chân vì đã tháo bớt một chân để bên mình.

Anh lính hỏi:

- Cậu tháo bớt một chân ra để nghỉ cho thoải mái ư?

Người kia đáp:

- Tôi là chân chạy, khi tôi để hai chân thì đi nhanh hơn chim bay, nên tôi đã tháo bớt một chân ra để khỏi đi nhanh quá.

Anh lính nói:

- chà! Cậu đi với bọn mình đi. Cả năm chúng ta góp sức lại thì làm việc gì cũng thành công.

Người chạy nhanh bèn đi theo. Một lát sau, họ gặp một người chụp một chiếc mũ kín cả một bên tai.

Anh lính nói:

- Đội mũ thì đội cho tử tế một tí. Đừng đội lệch sang một bên tai, trông như hề ấy.

Người kia đáp:

- Tôi không dám làm thế đâu. Nếu tôi đội mũ thẳng thắn thì trời sẽ rét như cắt, chim đang bay trên trời cũng chết cóng mà rơi xuống đất.

Anh lính nói:

- Chà, Cậu đi với bọn mình đi. Cả sáu chúng ta góp sức lại thì làm việc gì cũng thành công.

Sáu người đến một thành phố. Ở đó, nhà vua đã ra chiếu chỉ rằng ai chạy thi với công chúa mà thắng thì được làm phò mã, nhưng nếu thua thì mất đầu.

Anh lính bèn xin chạy thi và nói:

- Muôn tâu thánh thượng, kẻ ngu đần này xin cho một môn hạ ra chạy thay.

Nhà vua đáp:

- Nhưng nếu nó thua thì cả hai thầy trò nhà ngươi sẽ bị chặt đầu.

Đôi bên thỏa thuận. Anh lính bảo người chạy nhanh lắp một chân kia vào và dặn:

- Cậu cố chạy nhanh để chúng ta thắng nhé.

Điều lệ chạy thi quy định là ai lấy được nước ở một cái giếng rất xa về đích trước là được. Anh chạy nhanh và công chúa lĩnh mỗi người một cái bình và cùng khởi hành. Trong nháy mắt anh đã chạy xa tít mù tắp, chỉ nghe thấy tiếng gió ào ào. Còn công chúa mới chạy được một quãng ngắn. Anh ta tới giếng, lấy một bình nước đầy rồi trở về. Giữa đường, thấy người mệt, anh đặt bình nước xuống đất và nằm dài ra ngủ. Anh gối đầu lên một cái sọ ngựa ở ven đường để không thể ngủ được lâu.

Kể ra so với người bình thường, công chúa chạy cũng vào loại khá. Nàng tới giếng lấy nước mang về.

Nàng thấy đối thủ đang ngủ khì, lấy làm thích chí nói: “Kẻ thù đã ở trong tay ta”. Rồi nàng đổ bình nước của anh ta đi và tiếp tục chạy về đích.

Mọi việc đều hỏng bét nếu không có người đi săn tinh mắt đứng trên đỉnh lâu đài trông rõ hết. Người ấy nói:

- Không thể để cho công chúa thắng được bọn ta.

Anh ta nạp đạn vào súng và bắn vỡ cái sọ ngựa, làm cho anh chạy nhanh thức giấc, vội chồm dậy. Thấy bình nước của mình hết nước và công chúa đã chạy hơn mình một quãng dài, anh không nản lòng, xách bình chạy lộn lại giếng lấy nước, về tới đích trước công chúa.

Anh nói:

- Lúc trước chưa thật sự chạy đâu. Lần này tôi mới thực sự nhấc cẳng đấy.

Vua và nhất là công chúa thấy một người lính giải ngũ rất tầm thường lại được cuộc thi thì tức lắm, liền bàn nhau tìm cách hãm hại anh ta cùng đồ đệ.

Vua bảo:

- Ta đã có kế, con không sợ, chúng sẽ bỏ mạng ở đây thôi.

Vua bảo anh lính và các đồ đệ:

- Các anh phải ăn uống cho thỏa chí đã.

Rồi vua dẫn bọn họ vào một cái phòng, sàn bằng sắt, cửa bằng sắt, cửa sổ có chấn song sắt, ở đó có một cái bàn bày rất nhiều món ăn ngon.

Vua phán:

- Các ngươi vào mà đánh chén cho no say đi.

Khi bọn họ đã vào phòng, vua sai khóa cửa lại, rồi gọi đầu bếp đến, ra lệnh đốt lửa dưới sàn cho sắt đỏ lên. Người đầu bếp vâng lệnh. Khách ăn thấy nóng tưởng là vì ăn nên nóng người.

Khi thấy sức nóng mỗi ngày một tăng, họ muốn ra nhưng không ra được vì cửa đã đóng cả. Bấy giờ họ mới biết nhà vua có ác tâm muốn thiêu họ.

Anh đội mũ lệch nói:

- Nhà vua không làm gì nổi đâu , vì tôi sẽ làm cho rét đến cực độ để lửa phải thoái lui cho mau.

Nói xong, người ấy đội mũ thẳng lại. Thế là rét đến nỗi những món ăn trên bàn đông cả lại.

Vài giờ sau vua tưởng bọn họ đã chết thiêu, sai mở cửa ra và thân hành đến xem sao. Cửa mở, cả sáu người đều tươi tỉnh, khỏe mạnh đứng dậy. Bọn họ xin ra ngoài để sưởi cho ấm vì trong buồng rét quá, các món ăn đều đông cả lại.

Nhà vua tức lắm, liền đi tìm đầu bếp để hỏi tại sao hắn không thi hành lệnh truyền.

Đầu bếp tâu:

- Bệ hạ xem đấy, thần đã nung đỏ cả sàn rồi cơ mà.

Rồi anh ta dẫn nhà vua tới cái lò dưới buồng sắt. Vua thấy lửa vẫn đỏ rực hồng dưới buồng sắt nhưng sáu anh kia chẳng hề gì cả.

Vua liền tìm kế khác hãm hại sáu ông khách quỷ quái kia. Vua đỏi anh lính giải ngũ đến, phán rằng:

- Bây giờ nhà ngươi đừng lấy con gái ta mà chịu lấy vàng thì bao nhiêu ta cũng cho.

Anh lính đáp:

- Xin vâng, bệ hạ ban đủ số vàng cho một người tùy tòng của thần mang đi, thì thần xin thôi không lấy công chúa nữa.

Vua mừng lắm, bằng lòng. Anh lính nói:

- Trong nửa tháng nữa, thần sẽ xin trở lại lấy.

Anh ta gọi tất cả thợ may trong nước đến may cho anh một cái bao trong nửa tháng, rồi cho người khỏe nhất đã nhổ cây vắt lên vai cùng đi tới cung vua.

Trông thấy anh ta, nhà vua nói:

- Cái anh chàng lực lưỡng kia vắt vai một cái bao to bằng cái nhà để làm gì thế?

Nhưng trong bụng nhà vua thì lo sợ, ngẫm nghĩ: Không biết rồi mất bao nhiêu là vàng đây!

Vua sai mười sáu người cực kỳ khỏe mạnh khiêng một tấn vàng đến. Thế mà lực sĩ kia chỉ đưa một tay ra cầm, vứt vào bao và nói:

- Sao cho mang đến ít thế, ngần này không đủ dính đáy bao.

Vua cho mang đến dần dần cả kho vàng của mình. Lực sĩ ném vào bao mà vẫn chưa được lưng bao.

Anh ta nói:

- Mang nữa đến, mang nữa đến. Mấy mẩu con con thì đầy làm sao được!

Họ phải trở đến bảy nghìn xe vàng từ khắp nơi trong nước. Lực sĩ ném vào bao cả bò lẫn xe nói:

- Thôi chẳng cần xem xét lâu la. Cứ cái gì đưa tới là tôi nhét vào, miễn là đầy bao.

Nhét hết vào bao mà bao vẫn còn vơi. Anh ta liền nói:

- Thôi đi, cho nó xong. Đằng nào cũng phải buộc bao, dù bao chưa đầy.

Anh vác bao lên lưng rồi khởi hành với các bạn.

Thấy chỉ có một người mà mang được hết tất cả vàng trong nước mình đi, nhà vua nổi cơn thịnh nộ truyền cho kỵ binh đuổi theo lấy lại vàng.

Hai đạo binh đuổi theo kịp, thét to lên rằng:

- Chúng bay đã bị bắt rồi. Bỏ bao vàng đó, nếu không sẽ bị băm nhỏ.

Người thổi gió nói:

- Chúng bay nói gì? Chúng tao bị cầm tù à? Chính chúng bay sẽ bị tan rã tơi bời trước.

Nói dứt lời, người ấy bịt một lỗ mũi, còn lỗ mũi kia thở vào bọn kị binh. Cả bọn lập tức bị thổi bay tán loạn lên trời xanh.

Một người đội già xin tha, nói rằng hắn đã bị chín vết thương, hắn là một người tử tế, không đáng bị tội như vậy.

Người thổi gió nghĩ một tí để hắn ngã mà không bị thương, rồi bảo hắn:

- Mày về bảo vua mày cho nhiều kỵ binh hơn nữa đuổi theo chúng tao, tao đang muốn cho lên trời cả đây.

Được tin đó, nhà vua nói:

- Thôi để kệ chúng nó đi, chúng nó có phép đấy.

Thế là sáu người mang được của đi, chia nhau cùng hưởng và được sung sướng suốt đời.

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...