Ip và cô bé Crixtin

Con sông Guđơna xinh đẹp và trong vắt chảy qua miền Bắc bán đảo Jutland, chạy dọc theo một cánh rừng bát ngát, rải sâu vào hậu phương. Đất nhô lên hình lưng lừa nom như một bờ lũy xuyên qua rừng.

Con trai người gác cổng

Quan Đại tướng ở trên gác, người gác cổng ở dưới nhà hầm. Hai gia đình sống rất xa cách nhau, trước hết là tầng dưới nhà ngăn biệt họ, sau nữa là do sự khác nhau về đẳng cấp.

Hương mộc tinh

Ngày xưa có một cậu bé bị cảm, vì đi chơi giẫm chân xuống nước, nhưng sao cậu lại giẫm chân xuống nước được thì không ai hiểu, vì hôm ấy trời rất khô ráo.