Người tiều phu và nhà tu hành

Nhiều năm trước đây trên đồng bằng Suruga cằn cỗi, có người tiều phu tên là Visu sinh sống. Ông có vóc người cao lớn khác thường và sống trong một túp lều với vợ và các con.

Hai anh em và vàng

Ngày xưa có hai anh em ruột sống cách Ieruxalem không xa. Người anh là Aphanaxi, còn người em là Ioan. Họ ở trên núi, cách không xa thành phố và sống bằng của bố thí mọi người cho. 

Viên thị vệ Sura

Ngày xửa ngày xưa, ở Indonesia có một ông vua chỉ cần nhìn mặt người nào là đoán ngay được tương lai của người đó.

Loài vật có ích

THUỞ XƯA, có hai cha con nhà nọ. Người cha chỉ có một túp lều tranh nho nhỏ. Một hôm, nhà không còn một hạt lúa mì, một chút nhét vào kẽ răng cũng không có. Cha mới bảo con trai cầm một trăm rúp ra chợ mua ít lúa mì.

Sự tích chó sói sợ tiếng chuông

Ngày xưa có một con cáo hầu hạ cho tên cảnh sát. Con cáo làm phận sự của mình hết sức mẫn cán. Nó quơ sạch các chuồng gà của hàng xóm láng giềng. Được bao nhiêu nó mang về dâng cho cảnh sát.

Chu du thiên hạ

Ngày xưa có một bà già nghèo khó có một người con trai. Một hôm anh ta nói với mẹ là muốn đi chu du thiên hạ, bà mẹ nói: Con làm sao mà đi được, mẹ nghèo không có tiền cho con làm lộ phí.

Sự tích hoa hồng xanh

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid. Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên Rose.