Nhắn chú Phạm Tuân

Cháu chào chú Phạm Tuân
Chú bay vào vũ trụ,
Có qua bờ sông Ngân,
Mượn sao Gàu về nhé
Đồng ta lúa đương cần!

Nếu chú gặp Thần Nông
Nhớ nói giùm: bà cháu
Vẫn kể chuyện về ông.
Khom lưng, ông đương cấy
Ruộng trên trời… phải không?

À, chú ơi! Quên mất
Đàn vịt vàng sông Ngân
Bắt về mấy con nhé
Làm giống cho cháu chăn.

 

Tác giả: Trần Hồng